Xem tất cả 4 kết quả

-17%
Thành phần: 1. Bánh tráng dẻo cay 2. Muối tôm 3. Sa tế 4. Tỏi Nhanh tay đặt về thưởng… 12.000 10.000
-17%
Thành phần: 1. Bánh tráng dẻo tôm 2. Muối tôm 3. Sa tế  4. Tỏi Nhanh tay đặt về thưởng… 12.000 10.000
-18%
Thành phần: 1. Bánh tráng phơi sương 2. Muối tôm 3. Sa tế  4. Tỏi Nhanh tay đặt về thưởng… 8.500 7.000
-18%
Thành phần: 1. Bánh tráng phơi sương xé sẵn 2. Muối tôm 3. Sa tế  4. Tỏi Nhanh tay đặt về… 8.500 7.000