Xem tất cả 12 kết quả

-17%
Bánh tráng dẻo cay túi 1Kg độc quyền tại bánh tráng Ngọc Trinh. Sản phẩm có thể dùng trực tiếp… 80.500 67.000
-17%
Bánh tráng dẻo cay túi 500g độc quyền tại bánh tráng Ngọc Trinh. Sản phẩm có thể dùng trực tiếp… 44.500 37.000
-18%
Bánh tráng dẻo cay túi Small độc quyền tại bánh tráng Ngọc Trinh. Sản phẩm có thể dùng trực tiếp… 25.500 21.000
-17%
Bánh tráng dẻo me túi 1Kg độc quyền tại bánh tráng Ngọc Trinh. Sản phẩm có thể dùng trực tiếp… 84.000 70.000
-17%
Bánh tráng dẻo me túi 500g độc quyền tại bánh tráng Ngọc Trinh. Sản phẩm có thể dùng trực tiếp… 47.000 39.000
-17%
Bánh tráng dẻo me túi Small độc quyền tại bánh tráng Ngọc Trinh. Sản phẩm có thể dùng trực tiếp… 26.500 22.000
-17%
Bánh tráng dẻo tôm túi 1Kg độc quyền tại bánh tráng Ngọc Trinh. Sản phẩm có thể dùng trực tiếp… 80.500 67.000
-17%
Bánh tráng dẻo tôm túi 500g độc quyền tại bánh tráng Ngọc Trinh. Sản phẩm có thể dùng trực tiếp… 44.500 37.000
-18%
Bánh tráng dẻo tôm túi Small độc quyền tại bánh tráng Ngọc Trinh. Sản phẩm có thể dùng trực tiếp… 25.500 21.000
-17%
Bánh tráng phơi sương cao cấp siêu ngon thương hiệu bánh tráng Ngọc Trinh. Tiêu chí sản phẩm cao cấp,… 143.000 119.000
-17%
Bánh tráng phơi sương cao cấp siêu ngon thương hiệu bánh tráng Ngọc Trinh. Tiêu chí sản phẩm cao cấp,… 43.500 36.000
-17%
Bánh tráng phơi sương cao cấp siêu ngon thương hiệu bánh tráng Ngọc Trinh. Tiêu chí sản phẩm cao cấp,… 78.000 65.000