Xem tất cả 4 kết quả

-17%
Thành phần: 1. Bánh tráng dẻo cay 2. Muối nhuyễn 3. Hành phi 4. Tắc 5. Ly dùng Nhanh tay… 12.000 10.000
-17%
Thành phần: 1. Bánh tráng phơi sương xé sẵn 2. Muối nhuyễn 3. Hành phi 4. Tắc 5. Ly dùng… 12.000 10.000
-18%
Thành phần: 1. Bánh tráng phơi sương 2. Muối nhuyễn 3. Hành phi 4. Tắc 5. Ly dùng Nhanh tay… 8.500 7.000
-18%
Thành phần: 1. Bánh tráng phơi sương xé sẵn 2. Muối nhuyễn 3. Hành phi 4. Tắc 5. Ly dùng… 8.500 7.000