Xem tất cả 4 kết quả

-18%
Thành phần: 1.Bánh tráng dẻo cay 2.Bơ hột gà 3.Me 4.Muối tôm 5.Hành phi 6.Con ruốc 7.Đậu phộng 8.Ly chấm… 22.000 18.000
-18%
Thành phần: 1.Bánh tráng dẻo tôm 2.Bơ hột gà 3.Me 4.Muối tôm 5.Hành phi 6.Con ruốc 7.Đậu phộng 8.Ly chấm… 22.000 18.000
-17%
Thành phần: 1.Bánh tráng phơi sương 2.Bơ hột gà 3.Me 4.Muối tôm 5.Hành phi 6.Con ruốc 7.Đậu phộng 8.Ly chấm… 18.000 15.000
-18%
Thành phần: 1. Bánh tráng phơi sương 2. Me 3. Hành Phi 4. Đậu phộng 5. Ly chấm Nhanh tay… 8.500 7.000