Xem tất cả 4 kết quả

-18%
Thành phần: 1. Bánh tráng dẻo cay 2. Muối nhuyễn 3. Tắc 4. Ly dùng Nhanh tay đặt về thưởng… 11.000 9.000
-18%
Thành phần: 1. Bánh tráng dẻo tôm 2. Muối nhuyễn 3. Tắc 4. Ly dùng Nhanh tay đặt về thưởng… 11.000 9.000
-20%
Thành phần: 1. Bánh tráng phơi sương 2. Muối nhuyễn 3. Tắc 4. Ly dùng Nhanh tay đặt về thưởng… 7.500 6.000
-20%
Thành phần: 1. Bánh tráng phơi sương xé sẵn 2. Muối nhuyễn 3. Tắc 4. Ly dùng Nhanh tay đặt… 7.500 6.000